Make your own free website on Tripod.com

Caption describing picture or graphic.

Satılık insan derisi!
03/02/2005 (588 kişi okudu)
REUTERS - LONDRA - Hayvan hakları savunucusu PETA örgütünün bir üyesi, kürkü için hayvan öldürülmesini protesto etmek için kendi derisini internette satışa çıkardı. Sağ elindeki kertenkele dövmeli bölümü satışa çıkaran Ingrid Newkirk, "Bu, sahibinin izniyle giyeceğiniz tek deridir" dedi. Ancak internette en yüksek fiyatı veren kişi, Newkirk, hayata veda ettikten sonra Deri, vücut yüzeyini örten ve onu dış etkenlerden koruyan bir organdır. Bu işlevi dışında duyu, sekresyon ve çevreye uyum gibi pekçok görevi de üstlenmiştir. Bu nedenle derinin yapısı özeldir. Bu yapıda canlı türüne ve içinde bulu nduğu koşullara bağlı değişiklikler beklenir. Başlıca, ayrı germ yapraklarından gelişen epidermis ve dermis olmak üzere iki bölümden oluşur. Epidermis çok katlı yassı epiteldir. Dermis ise epidermis altında uzanan yoğun bağ dokusu tabakasıdır. Dermisin al tında genellikle yağ dokusu özelliğinde hipodermis bulunur. Deri ekleri tırnaklar, kıllar, ter ve yağ bezleridir1-3. Çalışmamızda dış ortamla temasta olan derinin çevre şartlarından etkilendiği düşünülerek farklı ortamlarda yaşayan canlıların derileri inc elenmeye çalışıldı. Bu amaçla insan, fare (Wistar albino), kurbağa (Rana ridibunda), ve balık (Oncorhycos mykiss) gibi değişik fizyolojik ortamları olan canlıların deri örnekleri histolojik olarak incelendi.
aldığı Deri, vücut yüzeyini örten ve onu dış etkenlerden koruyan bir organdır. Bu işlevi dışında duyu, sekresyon ve çevreye uyum gibi pekçok görevi de üstlenmiştir. Bu nedenle derinin yapısı özeldir. Bu yapıda canlı türüne ve içinde bulu nduğu koşullara bağlı değişiklikler beklenir. Başlıca,

BULGULAR

Çalışmamızda insan derisi bilinen yapısında izlendi. Epidermis keratinizasyon gösteren çok katlı yassı epiteldi. Dermis düzensiz sıkı bağ dokusu yapısında olup, kıl foliküllerini, yağ ve ter bezlerini içeriyordu (Resim 1). Azan yöntemi ile kollagen lif ler papiller dermisde ince, retiküler dermisde kalın demetler şeklinde izlendiler. Elsatik lifler, derin dermisde kollagen lif demetleri boyunca kıvrılan, kıl folikülleri, yağ ve ter bezleri çevresinde yoğunlaşan ince ağlar oluşturuyordu. PAS yöntemi ile bazal membran belirgin olarak boyandı. Dermis altında belirgin hipodermis katı izlendi.
Fare epidermisi iki-üç sıra hücreden oluşan çok katlı yassı epitel görünümündeydi. Belirgin bir stratum spinozum katı yoktu, stratum bazale ve granülozum belirgindi. Keratin katıda oldukça inceydi. Azan yöntemi ile kollagen lifler epidermise yakın ince , derinde kalın demetler yaparak her yönde uzanıyordu. İnce kollagen lifler hipodermisde yağ hücreleri çevresinde de izlendi. Dermis kıl foliküllerini ve yağ bezlerini içeren yoğun bağ dokusuydu. Dermisin altında geniş bir hipodermis katı yeralmaktaydı (R esim 2). Orcein yöntemi ile dermisde ince elastik lifler izlendi (Resim 3). PAS yöntemi ile bazal membran belirgin olarak b

İSKELETİMİZ VE ORGANLARIMIZ | GÖZ | KULAK | AĞIZ VE BURUN | DİL | DERİ | SAÇLAR | TIRNAKLARIMIZ | VÜCUDUMUZ  | KAYNAKÇA

To contact us:

Phone: 555-555-5555
Fax: 555-555-5555
Email: xyz@microsoft.com