Make your own free website on Tripod.com

Deri, vücudun dış yüzeyini kapladığından dolayı ortam şartlarından etkilenir. Çalışmamızda farklı ortamlarda yaşayan canlıların derisi incelenmeye çalışıldı. Bu amaçla balık, kurbağa, fare ve insan derilerinin yapısal özellikleri incelendi. Kesitlere H ematoksilin eozin, Azan, Orcein ve PAS yöntemleri uygulandı. Fare, kurbağa ve balık derilerinin histolojik özellikleri insan derisinden farklıydı. Balık epidermisi müköz hücreler içeren çok katlı epiteldi. Dermisden kaynaklanan pullar mevcuttu. Kurbağa ve fare epidermisi çok katlı yassı epiteldi, yüzeyde ince keratin katı seçilebiliyordu. Kurbağa ve balık derisinde bol pigment hücresi dikkati çekmekteydi. kurbağa derisinde büyük müköz bezler bulunmaktaydı. Fare derisinde kıl folikülleri ile yağ bezleri iz leniyordu. Balık ve kurbağa derisinde izlenen mukus koruycu bir tabaka oluşturur ve vücut yüzeyini nemli tutar. Keratin ve pul çevre şartlarına uyumlu olarak değişiklik gösteren koruyucu tabakalardır. Çalışmamızda, çevre ile yakın ilişkili organımız olan derinin fonksiyonel yapısının yaşam koşullarına göre oldukça farklı şeklide düzenlendiği izlendi.
Anahtar Kelimeler: Deri, fare, balık kurbağa
ayrı germ yapraklarından gelişen epidermis ve dermis olmak üzere iki bölümden oluşur. Epidermis çok katlı yassı epiteldir. Dermis ise epidermis altında uzanan yoğun bağ dokusu tabakasıdır. Dermisin al tında genellikle yağ dokusu özelliğinde hipodermis bulunur. Deri ekleri tırnaklar, kıllar, ter ve yağ bezleridir1-3. Çalışmamızda dış ortamla temasta olan derinin çevre şartlarından etkilendiği düşünülerek farklı ortamlarda yaşayan canlıların derileri inc elenmeye çalışıldı. Bu amaçla insan, fare (Wistar albino), kurbağa (Rana ridibunda), ve balık

İSKELETİMİZ VE ORGANLARIMIZ | GÖZ | KULAK | AĞIZ VE BURUN | DİL | DERİ | SAÇLAR | TIRNAKLARIMIZ | VÜCUDUMUZ  | KAYNAKÇA

To contact us:

Phone: 555-555-5555
Fax: 555-555-5555
Email: xyz@microsoft.com